Görümcemin Dilini Bağlama Duası

Karşınızda iyi olmayan söz etmesini istemediğiniz ve aleyhinizde konuşan kimselerin dillerinin bağlanması maksatlı kalan işlemlerdir .  İstenilen sonuca ulaşıldığında bu kimse ya da kimseler istediğinize razı gelir .  Tesirli uygulamalar olduklarından netice sonrasında etkisi ömürlüktür .  Tertibin ayetlerinden biride aşağıdadır:

 

Görümceler için okuncak bu dua için her görümce yazan dua kısmında görümcenizin adını söylmeniz gereklidir.

 

Bismillâhirrahmanirrâhîm*
Ve ülkıyesseharatü sâcidîn*
Kâlû âmennâ biRabbil âlemin*
Rabbi Mûsâ ve Hârûn* Nekaztükeeyyühessıhra vel-akde an fülan ibni fülâne bi-esmâillâhit-tâmmâti ve âyâtillâhit-tâmmâti ve âyâtihil âmmeti innehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm*
Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn* Yâ ma’şerel cini vel insi veşşeyâtîn ebtaltü sihrakümve nekaztü keydeküm ve akdeküm bi-yâsîn ve tâhâ ve tâsîn ve vettavâsîn ve elif lâm mîm ve havâmîm ve nekaztüke eyyühessıhru vel akde in kâne min şecerin ev min hacerin ev mededin ev zufrin hadidin ev sinin ev haytin “Görümce” ev ratbin ev yâbisin ev ilki raculin, ev imraetin, ev et-amte tayran ev vahşen ev semeken, ev akberte fî kabrin fî eyyi cinsin mâkâne nekaztüke bitevrâti “Görümce” Mûsâ ve incîli İsâ ve zebûri Dâvûd ve furkâni Seyyidinâ ve nebiyyinâ ve şefî-ınâ Muhammedin aleyhisselâm* Ve cemî-ıl enbiyâi vel mürselîn*

Bismillâhirrahmânirrahîm* İnna fetahna leke fetham mübina

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike “Görümce” ve ma teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke siratan müstekiyma*

Ve yensurakellahü nasran aziza*

Iza cae nasrullahi velfethu* Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvâcâ*

Bir önceki yazımız olan Güzel görünmek için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  • gorumceden kurtulma duasi
  • görümcenin dilini bağlamak için dua
  • kaynananın dilini bağlamak için dua
  • görümceden kurtulma yolları
  • görümce dilini bağlamak için dua
  • gorumcenin dilini bagalama duas
  • kaynana dilini bağlamak için dua
  • görümceyi uzaklaştırma duası
  • gorumcelere okunasak dua
  • gorumce du
Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir