Evlilik Büyüsü Nedir Nasıl Yapılır

Evlilik Büyüsü eşler arasındaki evlenmeye bariyer olacak vatandaşların ikna olmasını sağlamak ya da muhalif cinsi evlenmeye ikna etmektir.

Evlilik büyüsünde yapılan işlemin tek müşterek maksadı vardır. Eğer yaptıran kişi düşüncelerinde samimi ise ve sevdiği kişiyle evlilik yönünün de bariyer olan (ailesi) vs ya da evlenmek göre düşündüğü şahsın ikna olmaması sebebiyle yapılan çalışmalardır. Evlilik Büyüsü göre Ama şunu sağlıklı bilmeliyiz ki evlilik için koşulacak işlemlerde sufliyatlara başvurarak müşterek işlem oranlı görülmez çünkü bu işlemler şahsın muradı hasıl olduktan hemen sonra bozulur ve Cin’li müşterek çalışma olduğu göre Yapan yada yapılana şahsın evlilik yıldızını düşürür arasında mübayenet hacet olur. Evlilik düşünülerek koşulacak işlemler hayırlı saat lerde ve hayırlı günlerde yazılarak kişiler yerine müvekkel kılınan Rahman’lar (hüddam) davet edilerek ilk önce kişiler arasında Evlilik büyüsü göre evlilik yıldızları bağlanır. Aşk Büyüsü ile Koşulacak olan bu işlem göre günün de ve saatinde havas yada ledün ilmine ait dualı müşterek tılsım at yazılarak koşulacak olan bu işlemlerin kalıcı ve ömürlük olmasını sağlayacaktır. Bu nedenden dolayı niyeti kritik olan vatandaşların bu tarzda yaptıracakları işlem ile sevdiklerini kendilerine Ram edeceklerdir.

Sevdiğin Kişiyi Evliliğe İkna Etme Duları

Evlilik büyüsü göre Okunacak bu dua işlem ile beraber kişiler üzerinde gayet patetik ve denenmiş çalışmalar arasında yer alır. Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih,ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha,leha ma kesebet ve aleyha,mektesebet,rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina,rabbena vela tühammilna,mala takatelena bih,va’fü anna,vağfirlena,verhamna,ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. bu dua 7 sayı mum alınarak her bırının uzerine 41 kere okunarak yakılmaya başlanır zira her gun bır edet yakılır sevdiği ona mutlaka ram olur .

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir